DATA Alumni 2018/2019

Written by Admin CDC
Category:

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN KONSENTRASI PERAWATAN DAN PERBAIKAN

No Nim Nama Tahun Masuk Tanggal Lulus
1 160621401002 Nuril Hidayat 10/1/2016 10/28/2019
2 160621401004 Hafiz Noval 10/1/2016 10/28/2019
3 160621401011 Amos Simanjuntak 10/1/2016 10/28/2019
4 160621401016 Ahmad Refani 10/1/2016 10/28/2019
5 160621401022 Agus Priono 10/1/2016 10/28/2019
6 160621401035 Rahmadi Dwi Kusuma 10/1/2016 10/28/2019
7 160621401036 Muhammad Ibnu Rayhan 10/1/2016 10/28/2019
8 160621401047 Andre Septian 10/1/2016 10/28/2019
9 160621401076 Hermanto Hutabarat 10/1/2016 10/28/2019
10 150621401086 Rudol Nadeak 10/1/2016 10/28/2019
11 160621401001 Rizky Oktarialdi Rafindra 10/1/2016 10/28/2019
12 160621401006 Edi Yunus 10/1/2016 10/28/2019
13 160621401007 Aivo Bio Rusadi 10/1/2016 10/28/2019
14 160621401008 Reinhad Sitinjak 10/1/2016 10/28/2019
15 160621401009 Roby Indiarto 10/1/2016 10/28/2019
16 160621401012 Muhammad Gupron Aziz 10/1/2016 10/28/2019
17 160621401013 Teddy Ramadhan 10/1/2016 10/28/2019
18 160621401014 Piko Dela Pratama 10/1/2016 10/28/2019
19 160621401015 Bima Agung Alam Syah 10/1/2016 10/28/2019
20 160621401017 Daniel Van Diego 10/1/2016 10/28/2019
21 160621401018 Reki Sudrajad 10/1/2016 10/28/2019
22 160621401019 Gunawan 10/1/2016 10/28/2019
23 160621401025 Muksin Nainggolan 10/1/2016 10/28/2019
24 160621401027 Siramot Hutauruk 10/1/2016 10/28/2019
25 160621401030 Fitra Kurnia Perdana 10/1/2016 10/28/2019
26 160621401031 M. Ardison 10/1/2016 10/28/2019
27 160621401033 Muhammad Kadir 10/1/2016 10/28/2019
28 160621401034 Marthin Pandiangan  10/1/2016 10/28/2019
29 160621401038 Danny Putra Perdana 10/1/2016 10/28/2019
30 160621401040 Difa Awliya 10/1/2016 10/28/2019
31 160621401041 Inri Ronion Pandapotan Malau 10/1/2016 10/28/2019
32 160621401044 Bayu Fajar Kusuma 10/1/2016 10/28/2019
33 160621401051 Prakas Ramadhani 10/1/2016 10/28/2019
34 160621401055 Daniel Lumbantoruan 10/1/2016 10/28/2019
35 160621401056 Julius Wahyudhi 10/1/2016 10/28/2019
36 160621401057 Sumarsono 10/1/2016 10/28/2019
37 160621401058 Hariansyah 10/1/2016 10/28/2019
38 160621401061 Surya Wijaya 10/1/2016 10/28/2019
39 160621401063 Reza Marandika 10/1/2016 10/28/2019
40 160621401066 Amalul Arifin 10/1/2016 10/28/2019
41 160621401068 Fajar Sidik 10/1/2016 10/28/2019
42 160621401069 Sulaiman 10/1/2016 10/28/2019
43 160621401070 Hirham Faramita 10/1/2016 10/28/2019
44 160621401073 Ryo Meilky Purnomo Simanjuntak 10/1/2016 10/28/2019
45 160621401077 Hidayat 10/1/2016 10/28/2019

 

PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK KONSENTRASI LISTRIK INDUSTRI

No Nim Nama Tahun Masuk Tanggal Lulus
1 130620403008 Adi Wijaksono 10/1/2013 10/28/2019
2 160620403004 Yosef Aditia Apsadi.S 10/1/2016 10/28/2019
3 160620403005 Yusuf Mu'arif 10/1/2016 10/28/2019
4 160620403006 Mansur 10/1/2016 10/28/2019
5 160620403014 Rony Ganda Tua Sitompul 10/1/2016 10/28/2019
6 160620403015 Yulius Sandra 10/1/2016 10/28/2019
7 160620403016 Chaerul Afzan 10/1/2016 10/28/2019
8 160620403018 Riki Darman 10/1/2016 10/28/2019
9 160620403022 Rino Saputra 10/1/2016 10/28/2019
10 160620403024 Ridho Pauzul Pazikri 10/1/2016 10/28/2019
11 160620403025 Asli Rais 10/1/2016 10/28/2019
12 160620403027 Syarmadan 10/1/2016 10/28/2019
13 160620403028 Dwi Novelia 10/1/2016 10/28/2019
14 160620403029 Rifky Virgiawan Dhani 10/1/2016 10/28/2019
15 160620403030 Berry Grolus Simbolon 10/1/2016 10/28/2019
16 160620403031 Bambang 10/1/2016 10/28/2019
17 160620403033 Andri Wahyudi 10/1/2016 10/28/2019
18 160620403034 Oki Rizki Tritama 10/1/2016 10/28/2019
19 160620403035 M. Satriadi 10/1/2016 10/28/2019
20 160620403037 Riduan Manalu 10/1/2016 10/28/2019
21 160620403039 Soni Anggara 10/1/2016 10/28/2019
22 160620403029 Rio Elvansi 10/1/2016 10/28/2019
23 160620403034 Egi Afrianto 10/1/2016 10/28/2019

 

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA KONSENTRASI ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI

No Nim Nama Tahun Masuk Tanggal Lulus
1 150620401011 M.Rizky.P.Ramadhan 10/1/2015 10/28/2019
2 160620401002 Anielyn Beatriz 10/1/2016 10/28/2019
3 160620401003 Mutakin 10/1/2016 10/28/2019
4 160620401011 Agung Andritzson 10/1/2016 10/28/2019
5 160620401012 Muhammad Biran Fadela 10/1/2016 10/28/2019
6 160620401014 Al Fath Isnawansyah 10/1/2016 10/28/2019
7 160620401017 Syafaat Akbar 10/1/2016 10/28/2019
8 160620401020 Apriady 10/1/2016 10/28/2019
9 160620401021 Firdaus Amrullah 10/1/2016 10/28/2019
10 160620401006 Derizki J 10/1/2016 10/28/2019

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KONSENTRASI KOMPUTER AKUNTANSI

No Nim Nama Tahun Masuk Tanggal Lulus
1 160662402001 Hasmi Marita Santi 10/1/2016 10/28/2019
2 160662402002 Ernawati 10/1/2016 10/28/2019
3 160662402004 Refhika Dwi Yathi 10/1/2016 10/28/2019
4 160662402005 Ildawati 10/1/2016 10/28/2019
5 160662402007 Nova Lestari 10/1/2016 10/28/2019
6 160662402008 Soni Rudiyansah 10/1/2016 10/28/2019
7 160662402009 Lidya Rohmadani 10/1/2016 10/28/2019
8 160662402010 Nurhayati 10/1/2016 10/28/2019
9 160662402011 Sintia 10/1/2016 10/28/2019
10 160662402012 Chandra Emmanuel Mendrofa 10/1/2016 10/28/2019
11 160662402013 Sri Hartati 10/1/2016 10/28/2019
12 160662402014 Mawadah 10/1/2016 10/28/2019
13 160662402015 Desy Framita 10/1/2016 10/28/2019